Informatori o radu Prekršajnog suda u Požarevcu


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Požarevcu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Požarevcu

 12000 Požarevac, Porečka 2a
PAK: 291730
Matični broj: 17774140
PIB: 106399676

 012 532-343
 012 532-343
 uprava@po.pk.sud.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Požarevcu, ažuriran 20.01.2022. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požarevcu, ažuriran 21.07.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požarevcu, ažuriran 19.01.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požarevcu, ažuriran 27.01.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požarevcu, ažuriran 24.01.2019. godine Ms Word Pdf