Информатори о раду Прекршајног суда у Пожаревцу


Основни подаци о Прекршајном суду у Пожаревцу и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Пожаревцу

 12000 Пожаревац, Поречка 2а
ПАК: 291730
Матични број: 17774140
ПИБ: 106399676

 012 532-343
 012 532-343
 uprava@po.pk.sud.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Пожаревцу, ажуриран 20.01.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожаревцу, ажуриран 21.07.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожаревцу, ажуриран 19.01.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожаревцу, ажуриран 27.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожаревцу, ажуриран 24.01.2019. године Ms Word Pdf