Одељења Прекршајног суда у Пожаревцу


Одељење суда у Великом Градишту


 12200 Велико Градиште, Житни Трг 3
 012 662-156
 012 662-156
 odprgradiste@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Голупцу


 12223 Голубац, Цара Лазара 17
 012 678-275
 012 678-275
 odprgolubac@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Жабарима


 12374 Жабари, Кнеза Милоша 93
 012 250-243
 012 250-243
 odprzabari@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Жагубици


 12320 Жагубица, Трг ослобођења 6
 012 7643-243
 012 7643-243
 odprzagubica@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Кучеву


 12240 Кучево, Жике Поповића 64
 012 852-900
 012 852-900
 odprkucevo@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Малом Црнићу


 123111 Мало Црниће, Маршала Тита б.б.
 012 280-119
 012 280-119
 odprmalocrnice@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Петровцу на Млави


 12300 Петровац на Млави, Српских владара 159
 012 331-141
 012 331-141
 odprpetrovac@po.pk.sud.rs