Рад са странкама


Радно време Прекршајног суда у Пожаревцу је радним данима од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 7.30 - 15.30 часова. Пауза је од 9.00 - 9.30.
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 7.30 - 15.30 часова.
Председник суда прима странке уз претходно заказивање термина за пријем путем телефона

 012 532-343

Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.