Лице задужено за поступање по Закону о заштити података о личности


Лице у Прекршајном суду у Пожаревцу задужено за поступање по Закону о заштити података о личности је Маја Перић, секретар суда.

 12000 Пожаревац, Поречка 2а
 012 513-353
 sekretar@po.pk.sud.rs