Правилници и акти Прекршајног суда у Пожаревцу


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Пожаревцу за 2024. годину, 30.10.2023. године Ms Word Pdf
Измена и допуна Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Пожаревцу за 2023. годину, 19.06.2023. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Пожаревцу за 2022. годину, 24.11.2021. године Ms Word Pdf
Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује у Прекршајном суду у Пожаревцу, 21.06.2021. године Pdf
Појединачни Програм решавања старих предмета Прекршајног суда у Пожаревцу за 2021. годину, 21.01.2021. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Пожаревцу за 2021. годину, 25.11.2020. године Ms Word Pdf
Појединачни Програм решавања старих предмета Прекршајног суда у Пожаревцу за 2020. годину, 14.01.2020. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Пожаревцу за 2020. годину, 27.11.2019. године Ms Word Pdf
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Пожаревцу, 17.06.2019. године Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Пожаревцу, 07.03.2019. године Pdf
Измена и допуна Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Пожаревцу за 2019. годину, 15.01.2019. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног суда у Пожаревцу за 2019. годину, 15.01.2019. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Пожаревцу за 2019. годину, 07.11.2018. године Ms Word Pdf
Правила за заштиту од пожара у Прекршајном суду у Пожаревцу, 10.07.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама у Прекршајном суду у Пожаревцу, 06.04.2017. године Pdf
Правилник о примању поклона у Прекршајном суду у Пожаревцу, 07.12.2016. године Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Пожаревцу, 14.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Прекршајног суда у Пожаревцу, 07.10.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о утврђивању поступка унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Пожаревцу, 14.09.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о условима и начину коришћења службених возила у Прекршајном суду у Пожаревцу, 29.09.2014. године Pdf
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Прекршајном суду у Пожаревцу, 13.06.2014. године Pdf
Правилник о чувању и коришћењу печата и штамбиља у Прекршајном суду у Пожаревцу, 06.06.2014. године Pdf